Na początku sierpnia Tomasz Urzykowski napisał w GW tekst o zieleni w naszym mieście. Mottem artykułu jest stwierdzenie: „Parki zamiast parkingów”. Dobre, chwytne hasło. Świetnie zilustrowane ryciną z początku ubiegłego wieku przedstawiającą Plac Teatralny pełen drzew i krzewów, a...
Ogród Saski jest parkiem miejskim w Warszawie. Znajduje się on pomiędzy placem marszowym Józefa Piłsudskiego, placem Żelaznej Bramy i ulicy Królewskiego, na Osi Saskiej. Był to w pierwszym założeniu geometryczny francuski ogród, który powstał w latach 1724 – 1748...
Będzie to opowieść o tym, jak w miejską siatkę ulic i placów Warszawy wplatano formę szpitala w postaci zespołu kameralnych budynków zanurzonych w bujnej zieleni. Pomysł zrodził się w drugiej połowie XIX wieku na fali zainteresowania higienicznym trybem życia...

Ostatnio dodane