Najwyższy czas zadbać o architektoniczne rzeźby śródmiejskie i detale sztuki zdobniczej. Dom przy ulicy Pięknej 31/37 (Koszykowa 34/50), określany niegdyś jako blok 1D, w zwieńczeniu fasady zdobią wielofigurowe grupy rzeźbiarskie autorstwa Kazimierza Bieńkowskiego (grupa centralna, Alegoria Architektury i Sztuk Plastycznych), Alegoria Muzyki Józefa Gosławskiego, oraz Alegoria Teatru Leona Machowskiego.

Kazimierz Bieńskowski Sztuki Piękne

Blok 1D, obecnie Koszykowa 34/50, przypomina eklektyczną kamienicę z początku XX wieku, w której pierwowzorem dla ceglanych elewacji zdobionych kamiennym detalem są francuskie budowle epoki późnego Renesansu i Baroku. Fasadę bloku zdobią filary pokryte blokami piaskowca, a piętra licowane są brunatną cegłą skontrastowaną z jasną, wapienną oprawą okien.

Jako ciekawostkę warto dodać, że osadzone na cokołach tego budynku rzeźby w ostatniej fazie były wykańczane  w pracowni na strychu bloku 1D przez Leona Machowskiego. Następnie wyciągano je na łańcuchach przez górne świetliki w dachu.

Leon Machowski, Alegoria Teatru, 1952

W sąsiedztwie budynku znajduje się blok przy Marszałkowskiej 33/73, gdzie mamy dekoracyjne sgraffito elewacji łącznika. Tunelowe sklepienia bram w tym budynku ozdobione były kiedyś majolikowymi turkusowymi kasetonami autorstwa Stanisława Ptaszyńskiego. Występowały tu motywy słońca, gwiazd i gołębic, niestety zostały zamalowane białą farbą strukturalną! Akt barbarzyństwa, jakich niestety wiele. Ze sklepień tych zwisają kute żyrandole, które stanowią jeden z licznych elementów artystycznej metaloplastyki. Wejście na posesję przy ulicy Pięknej 31/37 stanowi kuta, żeliwna brama.

Józef Gosławski Alegoria Muzyki

Pomimo wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego MDM-u, obserwujemy ciągłe dewastacje, niedbałość o detale, niewłaściwie przeprowadzane rewaloryzacje: choćby malowanie piaskowca farbą strukturalną. Systematycznie ulegają zniszczeniu piękne detale wnętrz, jak wyposażenie księgarni (tu przykład Księgarni MDM), wyrzucenie pięknych, dębowych regałów, zamalowanie na ścianach dawnych widoków Warszawy i zastąpienie zabytkowych mebli współczesną tandetą. Należy zatem zacząć od sprawy zabezpieczenia tego, co w substancji wnętrz jeszcze się zachowało – biorąc pod uwagę obiekty jeszcze przed rewaloryzacją.

Rzeźby w zwieńczeniu fasady budynku Koszykowa 34/50 obecnie zabezpieczone są siatką. Czekają na remont. Dopuszczalne i uzasadnione drobne uzupełnienia brył rzeźbiarskich umożliwiłyby przywrócenie zespołowi figur ich pierwotnej estetyki. Ważne, żeby tę pracę wykonali rzeźbiarze, a nie przypadkowe firmy wybrane zgodnie z kryterium ceny.

Istotna tu jest kontrola merytoryczna. Bardzo często zabytkowa substancja niszczona jest z powodu instalacji zakładane gdziekolwiek bądź – tu przykład bramy przy Koszykowej 34/50 oraz przyłączy elektrycznych przy fasadzie budynku.

Apelujemy o zachowanie estetyki obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków.

Zofia Anna Misiak