MAGAZYN MIESZKAŃCÓW STOLICY

Pismo powstaje we współpracy ze
Stowarzyszeniem „Marszałkowska”

Redaktor naczelny

dr Agnieszka Skórska-Jarmusz
agnieszka.skorska@kurier-warszawski.pl

Adres do korespondencji

Aleja Stanów Zjednoczonych 32
Tel. 600-095-864
redakcja@kurier-warszawski.pl

Pracują z nami

prof. Waldemar Baraniewski
Sławomir Lechosław Bawarski
Krzysztof Dorcz
Paweł Elsztein
Rafał Jabłoński
Marzena Kłos
Dominik Komornicki
Jerzy Kozłowski
prof. Lech Królikowski
Rafał Latoszek
Barbara Mitkowska
Lilianna Nalewajska
Ferry Saur
Edward Schwartz
Aleksandra Sheybal-Rostek
Marek Stańczak
Igor Strojecki
Kazimierz Sztarbałło

Adiustacja i korekta

 Jolanta Sheybal

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i stosowania skrótów, śródtytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

Projekt makiety, opracowanie graficzne

 Monika Ludwicka Lumopolis Design

Druk:

Oficyna Wydawnicza ADAM

IT

Dariusz Murzynowski

WYDAWCA

Wydawnictwo Warszawskie
04-036 Warszawa,
Al. Stanów Zjednoczonych 32/376

Reklama:

reklama@kurier-warszawski.pl