Czarna procesja miała być wzorowana na rewolucji francuskiej. Obawiali się tego przedstawiciele Warszawy. Mieszczaństwo nie zawsze było bowiem do opanowania. Niniejsze wydarzenie miało skłonić sejm do zajęcia się sprawami miasta. Przyczyniło się w rezultacie do powstania komisji, która miała zająć się reformą ustroju.

Wydarzenie o nazwie „Czarna procesja” rozpoczęło się od przyjazdu do Warszawy stu czterdziestu jeden reprezentantów królewskich miast. Najważniejszym punktem była walka o prawa dla mieszczan. Przedstawiciele ci pod przewodnictwem Jana Dekerta, który wówczas był prezydentem Warszawy, przyjechali swoimi karetami z Rynku Starego Miasta do Zamku Królewskiego, które było miejscem obrad Sejmu Czteroletniego. W miejscu tym podarowali królowi Stanisławowi Augustowi petycję, w której chcieli, aby przyznano im prawa publiczne.

„Czarna procesja” zaowocowała powołaniem komisji, której zadaniem było zajęcie się reformą ustroju. Niektóre punkty z petycji zostały zatwierdzone. Potwierdzeniem była uchwalona ustawa o miastach. Postulaty, które zostały wprowadzone do życia mieszczańskiego to między innymi: prawo do nabywania majątków ziemskich, mieszczanie mogli obejmować wyższe stanowiska, takie jak urzędnik czy oficer. Zostali objęci prawem nietykalności osobistej, która jednak nie obejmowała osób, które zbankrutowały. Mieli szansę na przyjęcie do grona szlachty, jednak nie otrzymali takich samych praw jak oni. Ważne było też to, że nie mogli być więzieni bez wyroku. Zostali także doradcami w liczbie 24 osób w sejmie w sprawach miasta. Było to dla nich niezwykle przychylne.

Mimo wielkiej nieprzychylności co do postulatów mieszczan ze strony szlachty, udało się wprowadzić w życie niektóre z nich. Projekt, który został zatwierdzony, przypadł posłowi Janowi Suchorzewskiemu, którego pomysły zostały poparte przez króla Stanisława Augusta. Koniec końców uchwała została uznana 18 kwietnia 1791 roku. Mieszczanie mogli w końcu poczuć się jak pełnoprawni mieszkańcy swojego państwa. Szlachta obawiała się jednak takiej samej rewolucji, która miała miejsce we Francji.