Świadomość dodaje zdrowia

980

Żywność ekologiczna to nie tylko uczta dla podniebienia, ale i pożytek dla zdrowia – dzięki gwarancji jakości potwierdzoną certyfikatem. Wprawdzie  wszelka żywność powinna być zdrowa, ale czy tak jest? Nie, nie jest, bo kontrole jakości w firmach produkujących żywność konwencjonalną są tylko interwencyjne, kiedy są podejrzenia fałszerstw lub zagrożeń.Na przykład używanie soli drogowej do wyrobów spożywczych.O przewadze żywności ekologicznej nad konwencjonalną mówi Jolanta Lyska dyrektor generalny Stowarzyszenia „Polska Ekologia”:
− Powinnam przypomnieć znane od początku ubiegłego wieku stwierdzenie amerykańskiego dietetyka Victora Lindlahra, że 90% chorób dotykających ludzi jest spowodowanych przez tanią, złej jakości żywność. Późniejsze doniesienia naukowe zwracają uwagę na związek alergii pokarmowej z produktami mającymi pozostałości agrochemii. Natomiast produkty ekologiczne mają nie tylko najwyższą jakość, ale i walory prozdrowotne. Zarówno gospodarstwa, jak i przetwórnie ekologiczne – chodzi o wszystkie, nie tylko należące do naszego ugrupowania – są systematycznie kontrolowane. Muszą się starać (!) o przedłużenie certyfikatu ekologicznego. A ów certyfikat i oznaczenie na etykiecie budzą zaufanie do dobrego jedzenia. Kupują je klienci świadomi i znający wpływ jakości produktów na zdrowie i kondycję organizmu. O rozwijanie edukacji i upowszechnianie świadomości konsumentów staramy się dbać wszelkimi sposobami. Aktywizujemy więc

Pełna wersja tego i pozostałych artykułów dostępna jest w papierowym wydaniu Kuriera Warszawskiego nr 1-2 (55)/2017.

Wiadomości i informacje z Warszawy http://kurier-warszawski.pl