W piątek, 19 października 2018 roku, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe wydał wierzycielowi, czyli miastu st. Warszawie Dzielnicy Praga-Południe, kolejną część nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej i Mińskiej. Tym razem miasto odzyskało część działki ewidencyjnej o nr 4/2.

Jednym słowem, wrócił do miasta i mieszkańców teren dawnego toru kolarskiego Nowe Dynasy, jednak z wyłączeniem dwóch budynków, w których prowadzona jest działalność dwóch podmiotów. 

Podczas czynności komorniczych nieobecny był przedstawiciel dłużnika, czyli KS „Orzeł”. Uczestniczyli w nich pełnomocnik wierzyciela, geodeta, kierownik administracji i wicedyrektorka ZGN Praga-Południe.