Na kampusie w Brugii (Europejskiej Stolicy Kultury 2002 roku) właśnie zaczął się (28.01.2019) Tydzień Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (@CEENationalWeek) Jego współorganizatorem jest grupa studentów polskich w Kolegium Europejskim. Stowarzyszenie
„POLSKA EKOLOGIA”, jako sponsor, będzie aktywnie promowało polską żywność i potrawy ekologiczne.

Celem Kolegium Europejskiego jest nie tylko kształcenie młodych ludzi z zakresu integracji
europejskiej i funkcjonowania instytucji europejskich, ale również wzmocnienie ducha solidarności
wśród studentów, a także szerzenie wartości europejskich. Od stycznia 2019 roku ponad 300 aktywnych
studentów organizuje tzw. Tygodnie Narodowe. Celem tych tygodni jest promowanie integracji europejskiej i przybliżenie studentom z całego świata poszczególnych kultur. W ramach tygodni organizowane są wydarzenia o charakterze kulinarnym, artystycznym i akademickim.
Podczas tygodnia, który potrwa do 3 lutego, odbędzie się kilkanaście wydarzeń. Oczywiście, także
kulinarnych. Do takich wydarzeń zaliczać się będą miedzy innymi:
- poczęstunek podczas ceremonii otwarcia;
- impreza weselna w Europie Środkowo-Wschodniej: pokaz fuzji między tradycją regionalną a współczesną kulturą;
- stałe degustacje polskich ekologicznych produktów.
Będzie bardzo smacznie!
Udział Stowarzyszenia „Polska Ekologia” to świetna okazja dla uczestników,(studenci, kadra nauczycielska, osoby odwiedzające) by bliżej poznać polską tradycję, a przede wszystkim smak ekologicznej żywności z Polski.
Patronat nad Tygodniem Krajów Europy Środkowej i Wschodniej objęły Stałe
Reprezentacje przy Unii Europejskiej w tym także Polska!

BJ