Kurier Warszawski http://kurier-warszawski.pl

Rozpoczynamy nowy cykl traktujący o zwrotach nieruchomości. W wielu, bardzo wielu przypadkach mamy niestety do czynienia z różnego rodzaju nieprawidłowościami, naginaniem prawa przez nieuczciwych prawników, czy wreszcie zwyczajnych oszustw „przyklepywanych” przez urzędników. Chcemy tym cyklem informować społeczeństwo o takich przypadkach.
Na początek prezentujemy niebywałą wprost sprawę zwrotu działki przy ulicy Twardej. I zniszczeniu przy tej okazji szkoły. Bardzo dobrej szkoły. Dla szczególnie uzdolnionej, ale niezamożnej, czasem tzw. trudnej młodzieży z całego miasta i okolic…Twarda 12

Sprawa tej  nieruchomości i gimnazjum była już szeroko opisywana
w prasie. Nas zdziwiło, więcej zaszokowało stanowisko Rady Warszawy, która lekką ręką przerzuciła szkołę – mimo protestów nauczycieli, dzielnicy
i uczniów oraz ich rodziców – z centrum miasta na daleki Mokotów. 

Jak to było z Twardą najlepiej ilustrują dwa maile jednego z rodziców ucznia tej szkoły. Maila rozesłanego imiennie do wszystkich radnych zasiadających w Radzie Warszawy oraz do  najważniejszych urzędników miejskich. Dodajmy, że żaden z adresatów NIE ZAREAGOWAŁ!!!

W dniu 27 lipca 2016 11:51 użytkownik napisał:
Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie (19 lipca) odbyło się posiedzenie i Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie ws. reprywatyzacji gruntów warszawskich.
Zapewne jest on Państwu znany.
Po podpisaniu przez Prezydenta wyrok zostanie opublikowany i miasto będzie mogło odmówić zwrotu nieruchomości przy ulicy Twardej 12/18, na której usytuowane jest gimnazjum nr 42, zarówno z uwagi na to, że nie są znane adresy wszystkich spadkobierców (zwrot „na kuratora”), jak również ze względu na fakt, że – póki co – na gruncie tym znajduje się budynek użyteczności publicznej.
Cała zatem przedstawiana na forum Rady dotychczas argumentacja o działaniu dla dobra placówki, z uwagi na zagrożenie jej zwrotem w ramach reprywatyzacji, traci rację bytu.
Mają Państwo zatem ostatnią szansę naprawić i cofnąć skutki podjętej w 2014 roku uchwały o przeniesieniu gimnazjum na Twardej i ocalić tę placówkę od degradacji i zniszczenia jej dorobku.
Szkoła jeszcze się nie przeniosła – jeszcze jest czas. Apelujemy o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady m.st. Warszawy w tej sprawie i przeprocedowanie na niej uchwał zarówno proponowanych przez Radę dzielnicy Śródmieście, jak i przez jej Zarząd.

Brak Państwa działań w powyższym zakresie będzie dla nas równoznaczny z tym, że w istocie chodziło o ochronę interesów prywatnej osoby dokonującej skupu nieruchomości w Warszawie. Dopuszczenie bowiem do przeniesienia szkoły z tej lokalizacji otworzy Panu M. możliwość odzyskania tych gruntów, gdyż zniknie przesłanka związana z usytuowaniem na nich budynku użyteczności publicznej.

Społeczność szkolna po raz kolejny zwraca się do Państwa o podjęcie niezwłocznych działań w tej sprawie.

Pełna wersja tego i pozostałych artykułów dostępna jest w papierowym wydaniu Kuriera Warszawskiego nr 4 (54)/201

Wiadomości i informacje z Warszawy http://kurier-warszawski.pl