W świecie, w którym ochrona środowiska i naszych dobrych nawyków żywieniowych jest koniecznością, wybieramy ekologiczną żywność wyprodukowaną w UE!

– Zdrowe i ekologiczne produkty smakują uczennicom i uczniom, którzy mówią, że takie artykuły spożywcze powinny być dostępne w szkołach – zapewnia uczestnik akcji promocyjnej „Organic School – lepsza żywność dla lepszej przyszłości”.

Marzec 2023 – ziarno prawdy posiane

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Członkowie Stowarzyszenia „Polska Ekologia”liczą, że dzisiejsze docieranie do szerokiego grona młodych osób, w przyszłości da wiedzę dorosłym konsumentom, którzy będą świadomie wybierać pełnowartościową żywność. Dla młodzieży poznanie wartości żywności ekologicznej jest jak wiano wyniesione ze szkoły w dorosłość. Tak więc cała kampania przyniesie pozytywne efekty.

A w ramach finansowanej przez UE kampanii „EU Organic School” w polskim sektorze edukacyjnym w dniach 28.03.2023 – 31.03.2023 członkowie Stowarzyszenia „Polska Ekologia” przeprowadzili cykl szkoleń warsztatowych, podczas których uczniowie poznali znaczenie ekologicznej metody produkcji i jej korzyści dla ludzi i środowiska. Poznali w dosłownym tego słowa znaczeniu.

 – Nasze działania zostały też przychylnie przyjęte przez nauczycieli. Nie jest to dla nas szczególnym zaskoczeniem, bo zdrowe i ekologiczne produkty są jednocześnie bardzo smaczne – mówi Krzysztof Zieliński współpracujący ze Stowarzyszeniem „Polska Ekologia”.

Szkolenia warsztatowe odbywały się w 10 wytypowanych szkołach w województwie podkarpackim. W każdym takim spotkaniu brało udział co najmniej 10 nauczycieli, a miały one na celu przedstawienie konceptu lekcji, np. wychowawczej, która miałaby być później przeprowadzona przez tych nauczycieli dla uczniów.

Z pewnością tematyka opisywanych tu warsztatów dała pełny obraz istoty rolnictwa ekologicznego. Wśród zagadnień znalazło się m.in.:

– określenie czym jest żywność ekologiczna – z naciskiem na kwestię wyeliminowania agrochemii;

– wyjaśnienie jak ekologiczne metody produkcji żywności zapewniają ochronę zdrowia i środowiska pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym;

– na czym polega ekologiczna hodowla zwierząt i roślin;

– jak rozszyfrować logotyp rolnictwa ekologicznego tzw. „Euroliść”.

Opisywana tu kampania promowania europejskich produktów ekologicznych i spożywania ich przez młode pokolenie to szansa na budowanie i utrzymanie naturalnego instynktu żywieniowego, na prowadzenie zdrowego stylu życia!

______________

Aby dowiedzieć się więcej o finansowanej przez UE kampanii „Eu Organic School” odwiedź stronę programu: https://organicschool.eu/index.php/en