29 marca 2023r. odbyła się konferencja prasowa, poświęcona obecności żywności ekologicznej w szkołach, otworzyła nowy etap przedsięwzięcia po tytułowym hasłem. Promocją procesu edukowania młodego pokolenia, jak i jego karmienia żywnością mającą podwyższone walory odżywcze, zajmuje się Stowarzyszenie „Polska Ekologia” wespół z rumuńskim Stowarzyszeniem Operatorów w Rolnictwie Ekologicznym „Bio-Romania”. Całość prac jest współfinansowana przez UE w ramach kampanii „OrganicSchool”.

Jak powiedział Paweł Krajmas prezes Stowarzyszenia „Polska Ekologia” – „Promowaniem walorów odżywczych żywności ekologicznej zajmujemy się już 16 lat i na wielu polach, także w szkołach, gdyż tam najważniejsze jest zarówno edukowanie, jak i spożywanie wartościowego pożywienia.

Ważne jest, abyśmy z tą wiedzą dotarli przede wszystkim do nauczycieli i kadry zarządzającej. W tej kwestii podpowiadamy, gdzie blisko znajduje się odpowiednie i bezpośrednie źródło zaopatrzenia w taką żywność. Chociażby w promieniu 30 kilometrów.

Już mamy doświadczenia we współpracy ze szkołami na Podkarpaciu. Tam edukacja społeczności rozwija się pomyślnie i  bardzo szybko chwyciło nasze hasło, że ekologia to jest równowaga między ludźmi, przyrodą, zwierzętami.

Rośnie też rozpoznawalność unijnego oznaczenia żywności ekologicznej – zielonego liścia z gwiazdkami.”

Przedsięwzięcie  EU Organic School! ma znaczący wymiar unijny. Po pierwsze, dotyczy rolnictwa ekologicznego, priorytetowego dla UE, ujęte w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – Zielonego Ładu.

Po drugie, ma znaczny zasięg demograficzny, ponieważ będzie potencjalnie dotyczyć 60 milionów Europejczyków mieszkających w dwóch krajach – Rumunii i Polsce. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Znając doświadczenia członków Stowarzyszenia „Polska Ekologia” na arenie międzynarodowej i w kraju, rozmach i nieustępliwość w docieraniu do szerokiego grona konsumentów, śmiało można mówić o powodzeniu całej kampanii. Bez wątpienia tu chodzi o inwestowanie w przeszłość.