Sala anatomii prawidłowej, nowoczesne laboratoria i własne prosektorium z preparatami anatomicznymi – to tylko niektóre elementy infrastruktury Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, które udostępniono studentom kierunku lekarskiego Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. To pierwsze w Polsce tego typu zaplecze na wydziale medycznym uczelni niepublicznej. 7 lutego w samo południe odbędzie sie uroczystość jego otwarcia (w kampusie UŁa przy ul. Świeradowskiej 43).

Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych to pierwsze w Polsce tego typu zaplecze na wydziale medycznym uczelni niepublicznej. Studenci mają dostęp do m.in. nowoczesnej sali seminaryjnej wyposażonej w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności wykonane w technologii 3D, sal laboratoryjno-dydaktycznych, pracowni anatomii prawidłowej oraz prosektorium. Inwestycja we własne zaplecze do nauczania anatomii, biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, genetyki czy histologii to element strategii rozwoju pierwszego niepublicznego wydziału medycznego w Warszawie.

Problemy – zarówno systemowe, jak i kadrowe – w polskiej służbie zdrowia są od lat przedmiotem publicznej debaty. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju1 wskaźnik ilustrujący liczbę lekarzy wynosi w Polsce zaledwie 2,2 lekarza na 1000 mieszkańców, podczas gdy unijna średnia to prawie 4 lekarzy na 1000 mieszkańców. Do tego dochodzi także coraz większa liczba lekarzy, którzy pracują mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Brakuje też specjalistów – według raportu NIK z 2015 r.2 np. lekarzy geriatrów było w całym kraju jedynie 321, co daje 0,8 lekarza na 100 tys. mieszkańców. Wszystkie te wskaźniki wpływają na zapotrzebowanie rynkowe na młodych, dobrze wykształconych medyków, wyspecjalizowanych w dziedzinach, w których jako kraj odczuwamy największe braki.

Uczelnia Łazarskiego wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. W październiku kształcenie na Wydziale Medycznym UŁa rozpoczął pierwszy rok studentów kierunku lekarskiego. Aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia, studentom udostępniono nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych.

Inwestycja w jakość

Inwestycja objęła swoim zasięgiem trzy piętra w budynku F kampusu Uczelni Łazarskiego. Każde z pięter to prawie 500 m2 powierzchni użytkowej. Prace projektowe i wykonawcze przy dostosowaniu pięter na potrzeby Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego realizowała firma Archimed, pracownia architektoniczna specjalizująca się w projektach budynków ochrony zdrowia i użyteczności publicznej. Prace trwały 6 miesięcy, a poniesione nakłady inwestycyjne to ok. 10 mln zł. – Inwestycja we własne zaplecze do kształcenia podstawowego i przedklinicznego to element strategii Uczelni Łazarskiego. W tym roku akademickim kształcenie rozpoczął pierwszy rocznik studentów kierunku lekarskiego. Chcemy jednak, aby Wydział Medyczny dalej się rozwijał, zarówno poprzez rozbudowę oferty edukacyjnej, jak i w kierunku stania się prężnym ośrodkiem naukowo-badawczym – mówi o planach Uczelni na kolejne lata prezydent UŁa, Juliusz Madej.

Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych

Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych. Na osobnym piętrze powstała też przestrzeń dla pracowników naukowych – gabinety wykładowców oraz salki konferencyjne, a także strefa relaksu.

Pracownie Naukowych Podstaw Medycyny

Pracownie Naukowych Podstaw Medycyny obejmują: pokój przygotowawczy, trzy sale laboratoryjno-dydaktyczne o łącznej powierzchni 250 m2 oraz pokój naukowy, przeznaczony do prowadzenia badań naukowych.

Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć m.in. z zakresu biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, genetyki i histologii. W laboratoriach znajdują się wirówki laboratoryjne firmy Eppendorf, spektrofotometry UV/VIS w tym pikodrop i termocyklery z gradientem firmy Biometra. Podczas zajęć studenci korzystają z systemu do wizualizacji żeli, czytnika płytek ELISA, inkubatorów oraz komory laminarnej. Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym w szpitalach do diagnostyki chorób serca (EKG), słuchu (audiometr), układu oddechowego (spirometr). Uczelnia dysponuje zbiorem preparatów histologicznych, które studenci mogą oglądać przy użyciu mikroskopów Leica. Posiada także mikroskop epifluorescencyjny umożliwiający obserwację interesujących elementów komórki po wyznakowaniu ich fluorochromami.

Powierzchnia i wyposażenie laboratoriów zapewniają komfortowe i zgodne z wymogami bhp warunki do zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk biologicznych.

Pracownie Nauk Morfologicznych

Sercem Centrum jest Pracownia Nauk Morfologicznych. To właśnie tam znajduje się zaplecze do nauczania anatomii – sala wykładowa wyposażona w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności wykonane w technologii 3D, sala anatomii prawidłowej (preparaty konserwowane) oraz sala sekcyjna. Takie rozplanowanie i wyposażenie przestrzeni pozwala na realizację przedmiotu w jednym miejscu, w komfortowych warunkach.

1 www.oecd.org, Health at a Glance: Europe 2016 [online: https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-Europe-2016-CHARTSET.pdf, dostęp: 2017.12.13]

2 NIK, Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym [online: https://www.nik.gov.pl/plik/id,8319,vp,10379.pdf, dostęp: 2017.12.13]