Można o nim powiedzieć, że to niezwykłe muzeum. Zlokalizowane przy ul. Żwirki i Wigury 63 w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezentuje – na co wskazuje samo jego położenie – polską medycynę. Jej osiągnięcia, historię bardzo szeroko rozumianą, czyli także historię szpitalnictwa oraz ludzi, którzy poświęcili się sztuce ratowania innych ludzi.Muzeum Historii Medycyny powstało kilka lat temu. Jak można wyczytać w informatorze muzealnym: gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory pochodzące z darów, zakupów i depozytów. Są to m.in. rękopisy, starodruki, narzędzia medyczne, dokumenty archiwalne, ikonografia, dokumenty życia społecznego, nagrania i filmy. Na pierwszym piętrze, w Galerii Wystaw Czasowych, mieszczą się ekspozycje z zakresu historii medycyny, a także innych dziedzin kultury i sztuki. Inicjatorem powołania muzeum był rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. med. Marek Krawczyk. Działa ono w oparciu o statut zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest pierwszą i jedyną taką placówką w stolicy, ogólnodostępną dla mieszkańców Warszawy. Spełnia oczekiwania kilku pokoleń medyków, a zarazem odpowiada na zapotrzebowanie społeczne. Wybór miejsca na siedzibę muzeum nie był przypadkowy. „Tu – jak napisano − w sercu akademickiego, klinicznego i naukowego życia medycznej Warszawy, obok Centrum Dydaktycznego z główną aulą, obok tłumnie odwiedzanej biblioteki, sal wykładowych i seminaryjnych, istniejących i dynamicznie powstających …

 

Pełna wersja tego i pozostałych artykułów dostępna jest w papierowym wydaniu Kuriera Warszawskiego nr 1-2 (55)/2017.

Wiadomości i informacje z Warszawy http://kurier-warszawski.pl