Będąc w Warszawie, nie można nie udać się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Zostało ono utworzone w 1983 roku, jako Muzeum i Archiwum Powstania Warszawskiego. Oficjalne otwarcie nastąpiło 31 lipca 2004 z okazji zbliżającej się 60. rocznicy powstania. Muzeum znajduje się przy ulicy Grzybowskiej 79 w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich. W miejscu tym szeroko udokumentowana została historia powstania warszawskiego. W tym miejscu prowadzona jest działalność naukowo – badawcza oraz edukacyjna. Tutaj bada się dzieje powstania oraz działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Muzeum stanowi hołd dla tych, którzy walczyli i zginęli w ramach walk za Polskę, a misją placówki jest pokazanie młodym pokoleniom (i nie tylko) sensu tamtejszych wydarzeń.

Ekspozycja, która zmusza do myślenia

Ekspozycja znajdująca się w niniejszym muzeum pokazuje zarówno samą walkę w stolicy, jak i codzienność życia oraz przygotowywania się do zrywu w realiach okupacyjnych, po terror czasów komunistycznych i losów powstańców w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dla lepszego dotarcia do odbiorców oraz zobrazowania omawianych kwestii muzeum wykorzystuje zaawansowane technologie audiowizualne. Interaktywne ekspozycje pozwalają lepiej poczuć klimat minionych czasów oraz postawić się w sytuacji powstańców. Nowoczesna ekspozycja pomaga w inspirujący sposób poruszać kwestie historii i patriotyzmu, zarówno dawnego, jak i nowoczesnego. W Muzeum Powstania Warszawskiego zarówno młodzież, jak i dorośli odbiorcy mogą dowiedzieć się więcej o losach samej stolicy oraz jaki wpływ miały toczone w niej wypadki na dalsze losy kraju.

Zainteresowanie historią, które nie słabnie

Podczas swojej działalności, Muzeum Powstania Warszawskiego zgromadziło przeszło 30 tysięcy eksponatów z czasów wojennych oraz PRL, a w pierwszych 10 latach istnienia odnotowało ponad 4,6 miliona odwiedzających (z kraju i zagranicy). Jest to miejsce szczególne na mapie Warszawy oraz Polski, które pokazuje niezłomność, miłość do ojczyzny oraz twardość charakteru minionych pokoleń. Każda wizyta w MPW jest niezwykle silnym przeżyciem.