Średniej wielkości Krosno (47 000 mieszkańców) leży na Podkarpaciu w widłach Wisłoka i Lubatówki. Z racji układu starówki z centralnie położonym rynkiem, a także cennych pamiątek renesansowej architektury oraz widocznych śladów pracy znanych królewskich artystów, często jest zwane Małym Krakowem”. Miasto zdecydowanie jest warte poznania – poczynając od sięgającej
XIII wieku historii, licznych reliktów średniowiecza i zabytków od gotyku
po międzywojenny modernizm, na dynamicznej współczesności kończąc.Krosno to nie tylko stara historia. To także niezwykle ciekawa, całkiem nieodległa przeszłość i równie interesujący dzień dzisiejszy. Wpisują się w nie godne naśladowania przykłady działań promocyjnych podjętych na rzecz pozyskania turystów. Szczególny bodziec dla nich wypływa z drugiej połowy XIX wieku i początków XX stulecia.
Przełom w historii miasta nastąpił w drugiej połowie XIX wieku, gdy na terenach Podkarpacia odkryto niezwykły, wówczas jeszcze nie oszacowany dokładnie, skarb – ropę naftową. To właśnie w Krośnie pracowała najwybitniejsza osoba związana z tym surowcem energetycznym, jego destylacją i przemysłowym wykorzystaniem – Ignacy Łukasiewicz, twórca pierwszej na świecie lampy naftowej (1853), inicjator budowy pierwszej na świecie kopalni ropy (założonej w podkrośnieńskiej Bóbrce w 1854 roku) i założyciel wielu spółek powołanych do eksploatacji złóż ropy. Skarb wydobywany z ziemi – a ropie niemal zawsze towarzyszy gaz ziemny – już na początku XX wieku legł u podstaw rozwoju w Krośnie wielkiego przemysłu szklarskiego. Gaz stał się paliwem do pieców szklarskich i wytopu szkła, gdzie konieczna jest bardzo wysoka temperatura. Inaczej niż dziś, gdy przesył gazu nie jest problemem, wtedy łatwiej i praktyczniej było przywozić do Krosna piasek szklarski i inne konieczne do produkcji szkła składniki, a gaz mieć na miejscu. Najbardziej znana w Polsce i na świecie firma – przez wiele lat główna marka miasta – to …

Pełna wersja tego i pozostałych artykułów dostępna jest w papierowym wydaniu Kuriera Warszawskiego nr 4 (54)/201

Wiadomości i informacje z Warszawy http://kurier-warszawski.pl