„Łazarski” kształtuje nowe pokolenia

1201

Uczelnia nosząca miano swojego założyciela jest jedną z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce i jednocześnie jedną z najbardziej utytułowanych. Powstała w 1993 roku, a jej założycielem był wielki pedagog Ryszard Łazarski. W czasie wojny walczył w szeregach Armii Krajowej oraz brał udział w Powstaniu Warszawskim. Jego macierzystą jednostką był owiany powstańczą legendą pułk „Baszta” toczący zaciekłe boje na Mokotowie. Po wyzwoleniu Łazarski związał całe swoje życie zawodowe z działalnością edukacyjną i pedagogiczną.W 1957 zainicjował powstanie Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych, którym zarządzał przez wiele kolejnych lat. W III RP, w 1991 roku założył Prywatne Policealne Studium Handlowe, zwane First Business College. Dwa lata później Ryszard Łazarski zrealizował swoje największe marzenie, powołując do życia wyższą uczelnię – Prywatną Wyższą Szkołę Handlową z siedzibą przy ulicy Chłodnej. Trzy lata później placówka przeniosła się do obecnego kampusu na Mokotowie.
Od początku swojego istnienia Uczelnia przyjęła za element swojej misji kształtowanie postaw obywatelskich oraz wartości, które reprezentował swoją osobą Ryszard Łazarski, takich jak: etos pracy, krytyczne myślenie, poszanowanie obcych kultur i religii, otwartość oraz wysokie standardy etyczne.
W 2000 roku, po śmierci założyciela, władze Uczelni podjęły decyzję o zmianie nazwy na „Uczelnia Łazarskiego”.
− „Łazarski” dzisiaj to 7 kierunków w języku polskim i 5 w angielskim w ramach dwóch wydziałów: Prawa i Administracji oraz Ekonomii i Zarządzania – mówi Prezydent Uczelni Juliusz Madej. – Oczywiście trzeba jeszcze dodać bogatą ofertę kilkudziesięciu programów prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz certyfikowane kursy oferowane przez Studium Języków Obcych. To dużo, zważywszy jak szeroka jest oferta edukacyjna naszej placówki, która obejmuje studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM oraz seminaria doktoranckie.
− W bieżącym roku akademickim mamy ponad 3600 studentów, 750 słuchaczy studiów podyplomowych i 60 uczestników seminariów doktoranckich − dodaje Wiceprezydent Maria Libura. − Z tego 947 to słuchacze zagraniczni – uczymy studentów z 40 różnych państw! Dość powiedzieć, że w ciągu 23 lat „Łazarskiego” opuściło 30 tysięcy absolwentów.
− Istotnym elementem działalności Uczelni są prace badawczo-rozwojowe. W latach 2009−2014 zrealizowała 1079 tematów badawczych i zorganizowała 123 konferencje naukowe – podkreśla Juliusz Madej. – Było to

 

Pełna wersja tego i pozostałych artykułów dostępna jest w papierowym wydaniu Kuriera Warszawskiego nr 1-2 (55)/2017.

Wiadomości i informacje z Warszawy http://kurier-warszawski.pl