Drony, sztuczna inteligencja oraz sieć 5G mają być wykorzystane do poprawy bezpieczeństwa i stanu środowiska we włoskim Castel Fusano. To eksperyment, który z powodzeniem mógłby sprawdzić się w warszawskich lasach miejskich, ale też w parkach. 

Ten eksperymentalny projekt ma pokazać, jak nowe technologie mogą poprawić bezpieczeństwo przestrzeni publicznej. Testy będą przeprowadzane przez rok w Castel Fusano – 1000-hektrowym obszarze ochrony dziedzictwa przyrody w przybrzeżnym rezerwacie przyrody nieopodal Rzymu.

Projekt będzie działał w oparciu o satelity, drony, systemy przeciwpożarowe, czujniki (wideo i akustyczne), sztuczną inteligencję oraz sieć 5G w celu poprawy porządku publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. Leonardo koordynuje konsorcjum nowatorskich spółek technologicznych dla realizacji tego projektu.

W ramach tego eksperymentu sztuczna inteligencja oraz analiza big data zostaną wykorzystane dla porównywania, filtrowania oraz zestawiania informacji z szerokiej gamy różnych czujników i innych źródeł, zapewniając siłom policyjnym obraz sytuacji w parku w czasie rzeczywistym, a tym samym umożliwiając szybkie podejmowanie optymalnych decyzji i przeprowadzanie błyskawicznych i skutecznych interwencji.

Drony będą patrolować park i rejestrować obraz nawet w nocy, a czujniki audio-wideo będą w stanie automatycznie wykrywać takie zdarzenia krytyczne, jak zgromadzenia, odgłosy strzałów czy wołanie o pomoc. Jednocześnie systemy przeciwpożarowe będą zdolne do wykrycia nawet najmniejszych ognisk ognia z odległości do 15 km.

KS