Przyjechałeś do Polski z Ukrainy, Białorusi, Indii lub innego kraju spoza Unii Europejskiej? Chcesz tu legalnie mieszkać i pracować przez jakiś czas? W takim razie potrzebujesz karty czasowego pobytu.

Przyjechałeś do Polski z Ukrainy, Białorusi, Indii lub innego kraju spoza Unii Europejskiej? Chcesz tu legalnie mieszkać i pracować przez jakiś czas? W takim razie potrzebujesz karty czasowego pobytu.

Komu przysługuje karta czasowego pobytu?

Karta czasowego pobytu przeznaczona jest dla obywateli państw spoza UE, którzy przebywają w Polsce legalnie, ale tylko czasowo. Może ją dostać:

  • Obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski w poszukiwaniu pracy
  • Studentka z Białorusi odbywająca studia w polskiej uczelni
  • Specjalista IT z Indii zatrudniony w polskiej firmie na kontrakcie
  • Członek rodziny obywatela mołdawskiego mającego kartę czasowego pobytu

Karta przysługuje również osobom polskiego pochodzenia, które chcą osiedlić się w Polsce na stałe lub na jakiś czas.

Jak długo można korzystać z karty czasowego pobytu?

Karta czasowego pobytu wydawana jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat. Można ją przedłużać na kolejne okresy, łącznie do 6 lat nieprzerwanego pobytu.

Po 5 latach można starać się o zezwolenie na pobyt stały, czyli o pobyt bezterminowy.

Jakie uprawnienia daje karta czasowego pobytu?

Posiadanie karty czasowego pobytu daje szereg uprawnień:

  • Legalny pobyt w Polsce przez cały okres ważności karty
  • Dostęp do rynku pracy – możliwość podjęcia pracy bez konieczności ubiegania się o dodatkowe zezwolenia
  • Dostęp do opieki medycznej, edukacji, pomocy społecznej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy
  • Swoboda podróżowania w strefie Schengen przez okres do 3 miesięcy

Dzięki karcie czasowego pobytu możesz więc legalnie mieszkać, pracować, uczyć się i korzystać z usług publicznych w Polsce.

Jak ubiegać się o kartę czasowego pobytu?

Aby otrzymać kartę czasowego pobytu dla cudzoziemców, musisz złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie wojewódzkim. Konieczne jest też spełnienie wymogów dotyczących m.in. posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i stabilnego źródła dochodu. Cała procedura zajmuje zwykle 1-3 miesiące.

Mamy nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił wszelkie wątpliwości dotyczące karty czasowego pobytu w Polsce. Jeśli masz dodatkowe pytania, zostaw komentarz, a postaramy się na nie odpowiedzieć.