ZUS przypomina, że od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Można ją pobrać na telefon dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskują mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

– Osobom, które od stycznia 2023 r. nabyli uprawnienia do emerytury lub renty, ZUS wydaje legitymacje w formie elektronicznej. Otrzymują ją także emeryci i renciści, którzy mają już legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Takie osoby mogą korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej i elektronicznej – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Legitymacja w telefonie

Z mLegitymacji można korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty. Więcej informacji o mLegitymacji emeryta-rencisty tutaj.

mLegitymacja – nowa forma, te same uprawnienia

Korzystając z elektronicznej legitymacji, emeryt lub rencista ma te same prawa, przywileje i benefity jak w przypadku tradycyjnego dokumentu. Dzięki mLegitymacji osoba potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, udowodni, że ma prawo do świadczeń zdrowotnych oraz może korzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów).

– Osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymują od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista chce otrzymać tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty (formularz ERL) – dodaje rzecznik.

Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

POSŁUCHAJ: