Gdy do odbiorców trafił pierwszy numer miesięcznego newslettera „XBW”, wydawanego przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, uż było wiadomo – pojawia się pasjonująca, cykliczna porcja dobrej literatury i dziennikarskich piór. Jak poinformowano w słowie wstępnym, miesięcznik ma być nie tylko kroniką działań Fundacji, ale też forum dyskusji o polskiej kulturze i sprawach społecznych. e-Miesięcznik można zaabonować za pośrednictwem strony internetowej Fundacji: http://fundacjaxbw.pl/miesiecznik/ 

„Zamierzamy budować platformę opinii i informacji o szeroko pojętej kulturze, pamięci historycznej, społecznej odpowiedzialności biznesu w aspekcie wspierania przedsięwzięć kulturalnych i naukowych” – piszą przedstawiciele Fundacji. Zapewnili, że w magazynie „jest miejsce na każdy interesujący głos, poświęcony kulturze i wyzwaniom współczesnej cywilizacji”.

W pierwszym numerze opublikowano m.in. wywiad z prof. Tadeuszem Cegielskim, poświęcony postaci Patrona Fundacji – Ignacego Krasickiego. Znalazł się również obszerny, ilustrowany fotografiami tekst poświęcony Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, autorstwa dziennikarza Jacka Zalewskiego.

Redakcja zapowiedziała współpracę z dziennikarzami, publicystami i ludźmi kultury, którzy  popularyzują lub biorą aktywny udział w działaniach Fundacji oraz prowadzonej przez nią Galerii Delfiny – miejsca wystaw, wydarzeń artystycznych i kulturalnych oraz debat na warszawskim Powiślu.

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego działa od 2018 roku. Jej misją jest popularyzacji postaci i spuścizny Księcia Biskupa Warmińskiego oraz działania związane ze wspieraniem polskiego dziedzictwa narodowego. Wśród celów działania instytucji jest także wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski oraz promocja dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach Fundacji powołane zostały zespoły doradczo-analityczne, m.in. Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, który prowadzi portal RaportCSR.pl – jeden z najstarszych portali w Polsce zajmujących się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu

Kontakt:
kontakt@fundacjaxbw.pl