Nazwa „Laryngologia” wywodzi się od nazwy krtani ( z greckiego λάρυγγας ) Jako specjalność medyczna wyodrębniła się w XIX wieku. W tym okresie poszczególni lekarze postanowili poświęcić się diagnostyce i leczeniu schorzeń krtani. W tym to okresie (1854r.) Manuel Patricio Rodríguez Garcia (1805–1906) śpiewak operowy i nauczyciel muzyki po raz pierwszy dokonał (wykorzystując dwa lustra) obserwacji własnej krtani. 

Za swoje osiągnięcie Manuel García został uhonorowany przez uniwersytet w Królewcu tytułem doktorskim. Datę tę uważa się za początek laryngologii. W naszej działalności laryngologicznej w MML od lat zajmowaliśmy się diagnostyką schorzeń krtani.                       Zagadnienie to doczekało się dopełnienia w postaci najnowocześniejszego sprzętu do przeprowadzania operacji wewnątrz krtaniowych, tak w klasyczny sposób jak i przy pomocy lasera                                                                                                                                                                       

Należy wrócić jednak do zagadnienia diagnostyki schorzeń krtani, gdyż i w tej dziedzinie dokonał się olbrzymi postęp w chwili zakupienia ( jako jedna z nielicznych placówek zdrowotnych w kraju ) fiberolaryngoskopu ze światłem NBI ( Narrow Band Imagin – w wolnym tłumaczeniu – obrazowanie w ograniczonym widmie światła ) Aparat umożliwia uwidocznienie jam: nosa, nosogardła, gardła środkowego i dolnego oraz przede wszystkim krtani w doskonałej rozdzielczości  Zmiana oświetlenia na wąskie pasmo światła zielonego i niebieskiego pozwala na uwidocznienie rysunku naczyniowego naczyń znajdujących się pod błoną śluzową. Ich ukształtowanie może być wyznacznikiem zdrowej błony śluzowej  lub początku rozwoju zmian przed nowotworowych i nowotworowych Tego typu nieinwazyjna diagnostyka jest niezwykle pomocna u osób z grupy wysokiego ryzyka rozwoju zmian nowotworowych. To przede wszystkim wieloletni palacze papierosów, w szczególności Ci u których w rodzinie występowały już tego typu schorzenia. Osoby, u których występują lub występowały w tych okolicach zmian brodawczakowate świadczące o infekcji wirusem HPV

 U niektorych z osób z tej grupy obserwujemy tworzenie się na powierzchni błony śluzowej strun głosowych zmian hyperkeratotycznych zwanych również leukoplakią Jest to jedna z postaci tak zwanych zmian przedrakowych i które to zmiany wymagają stałej kontroli i leczenia chirurgicznego. Na takie zmiany są też narażeni tzw. bierni palacze. Dużą grupą chorych zgłaszających się do nas są ci którzy zostali już poddani radioterapii z powodu raka krtani,którzy wymagają stałych kontroli w celu wczesnego wykrycia wznowy. Dr Sobczyk który m.in. wykonuje tego typu badania przez wiele lat prowadził diagnostykę endoskopową u tego typu chorych w Instytucie Onkologii w Warszawie. Oczywiście diagnostyka zmian pod kątem onkologicznym nie wyczerpuje tematu bowiem istnieje wiele innych schorzeń krtani które również wymagają leczenia dokładnej diagnostyki i leczenia chirurgicznego. Wspomnieć należy o tzw. „obrzękach Reinkego” strun głosowych  czyli zmian obrzękowych błony śluzowej strun głosowych również zależnego od palenia papierosów. Powoduje znacznego stopnia obniżenie się głosu i występuje najczęściej u kobiet . Nadwyrężenie strun głosowych poprzez niewłaściwą emisję głosu może doprowadzić do powstawania guzków głosowych. Ich leczenie w pierwszej kolejności wymaga rehabilitacji foniatrycznej czyli „ustawienia głosu i toru oddychania”, jednak w wybranych przypadkach również zabiegu mikrochirurgii krtani. Nadwyrężanie głosu może być również przyczyną powstawania polipów strun głosowych  mogą one powstawać jako efekt długotrwałego oddziaływania soków żołądkowych przy refluksie żołądkowo-przełykowych. 

Osobną grupę stanowią chorzy z zaburzeniami głosu po zabiegach na tarczycy. Tego typu operacje mogą skutkować porażeniami nerwów krtaniowych wstecznych przebiegających przez gruczoł tarczowy i skutkować „porażeniem” strun głosowych jedno lub dwustronnym. W tym wypadku, szczególnie przy zmianach jednostronnych poza rehabilitacją foniatryczna możliwe jest zastosowanie tzw. fonochirurgii w postaci nastrzykiwania strun głosowych kwasem hialuronowym lub tłuszczem własnym chorego.