Biały kruk na Woli

666

Dzieło trafiło w nasze ręce zupełnie przypadkowo. Nie oryginał, a tylko (a może aż?) reprint wykonany na powielaczu. Księga Pamiątkowa 1908–1909 roku Magistratu Miasta Warszawy (Wydziału Dobroczynności Publicznej). Wydana dwa lata później nakładem Drukarni przy Kancelarji Warsz. Jenerał-Gubernatora.Niebywała to książka i niezwykłe są jej dzieje. Odnaleziono ją zupełnie niedawno w trakcie remontu w jednym ze szpitali na Woli. Kiedy zobaczył ją burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski, nakazał ją zabezpieczyć i wykonać reprint. Oryginał leży już w archiwum urzędu, współczesną kopię mogą wykorzystywać zainteresowani. A tych powinno być wielu, bo książka to niezwykle wartościowa, opisująca dzieje lecznictwa w naszym mieście. Wydanie jej zbiegło się z przejęciem tutejszych szpitali przez Magistrat m. Warszawy w sierpniu 1907 roku.
Lata 1908–1909 to okres organizacyjny, kiedy badano faktyczny stan szpitalnictwa, jego braki i potrzeby oraz nakreślano długofalowy plan działań na przyszłość. W sprawozdaniu znalazły się m.in. rys historyczny, stan finansowy oraz dane statystyczne.
We wstępie do tej niezwykle szczegółowej i bardzo dobrze …

 

Pełna wersja tego i pozostałych artykułów dostępna jest w papierowym wydaniu Kuriera Warszawskiego nr 1-2 (55)/2017.

Wiadomości i informacje z Warszawy http://kurier-warszawski.pl