Popularna w okresie międzywojennym warszawska gazeta bulwarowa „Kurier Poranny” na stołecznej stronie zamieściła elektryzującą wszystkich warszawiaków, a szczególnie kierowców autobusów miejskich, wiadomość, że niebawem pojawi się nowy system pojazdów komunikacyjnych
– autobusogyrów, które będą obsługiwane przez kierowców pojazdów miejskich z uprawnieniami do pilotażu samolotów – pilotów.Już samo uzyskanie pozwolenia na prowadzenie autobusów miejskich w tym czasie wiązało się z poniesieniem dużych kosztów, a co dopiero dodatkowo – zdobycie licencji pilota.
– Magistrat warszawski od dłuższego czasu prowadzi pertraktacje z londyńską firmą »A. Shop« w sprawie uruchomienia w Warszawie nowego sposobu komunikacji przy pomocy autobusów »gyro«, specjalnie dostosowanych do użytku wielkich miast. Wobec trudnego położenia finansowego miasta, powodującego nawet zaleganie z wypłatą pensji pracownikom miejskim, magistrat zwlekał z przyjęciem oferty firmy, mimo ofiarowania przez jej przedstawicieli nader korzystnych warunków.
Zgodnie z przedstawionym przez dyrekcję londyńskiej firmy planem – do władz miejskich należałoby jedynie wzniesienie i konserwacja miejsc przeznaczonych do lądowania oraz przeprowadzenie prac związanych z uruchomieniem linii. Aparaty »gyro« znajdowałyby się pod stałą opieką specjalnie wyszkolonego personelu sprowadzonego z Anglii.
Wczoraj przybył do Warszawy na autobusie »gyro« naczelny dyrektor londyńskiej firmy pan O’Comic, który zaproponował panu prezydentowi miasta próbne uruchomienie linii celem naocznego przekonania się o zaletach nowego środka lokomocji. Pierwsza próba lotu autobusu-gyro odbędzie się dzisiaj.
O godzinie 12 w południe aparat AGF3 oznaczony G-AAUA opuści się na plac Unii Lubelskiej, skąd po kilku minutach wystartuje do lotu. W próbnej jeździe wezmą udział, prócz przedstawicieli londyńskiej firmy, pan prezydent miasta, ławnicy i wiceprezesi Rady Miejskiej.
Pierwszy przystanek znajdować się będzie na placu Teatralnym, skąd po krótkim postoju wystartuje w dalszą drogę na plac Muranowski i dalej na Żolibórz, gdzie się opuści na placu Wilsona.
Następne tury autobusu będą dostępne dla publiczności. Całkowity koszt przejazdu wynosić będzie 2 złote 25 groszy, a odbycie przelotu na całej trasie będzie premiowane okolicznościową pocztówką urodzinową nowej warszawskiej komunikacji.
Przejazd z jednego placu na drugi wynosić będzie 75 groszy. W dniu dzisiejszym publiczność będzie przewożona za darmo. Aparat posiada wyjątkowo krótkie skrzydła ogólnej rozpiętości 4,40 m, nad kadłubem zaś umieszczone jest śmigło, pozwalające na pionowe lądowanie. Mimo iż dotychczasowe próby …

Pełna wersja tego i pozostałych artykułów dostępna jest w papierowym wydaniu Kuriera Warszawskiego nr 1 (58)/2018.

Wiadomości i informacje z Warszawy http://kurier-warszawski.pl