Dla Stowarzyszenia „Polska Ekologia” nowy rok zaczął się pracowicie i wszystko na to wskazuje, że  kolejne miesiące też będą wypełnione licznymi zajęciami, w większości promocyjnymi. Udział w imprezach zagranicznych i urządzanie prezentacji żywności ekologicznej oraz osób zasłużonych w takiej działalności wymagają mobilizacji sił.

Stowarzyszenie „Polska Ekologia” w podróży

Nad synchronizacją  posunięć organizacyjnych panuje pani Jolanta Lyska – dyrektor generalna opisywanego tu Stowarzyszenia:

– Zaczęliśmy ten rok od zaprezentowania i promowania na specjalistycznych targach wysokiej jakości europejskiej żywności ekologicznej w Las Vegas. To realizacja  programu p.n. „High Quality Bioeurope”. Liderem tego przedsięwzięcia było nasze Stowarzyszenie, a miejscem startu w pierwszym dniach lutego 2022 były specjalistyczne targi Winter Fancy Food Show we wspomnianym mieście „Zielonych Łąk” – jak się z hiszpańskiego tłumaczy nazwę Las Vegas. Letnia ich edycja odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 12 -14 czerwca 2022 r.  

Organicity. Taste the wellness of EU organic food!

 Realizacji zaplanowanych na rok 2022 jest więcej. Dni 9-11 marca to ważne dla naszego Stowarzyszenia oraz  włoskiego partnera „Bioagricoop” wystąpienie na „Natural Products Expo West” w Los Angeles w Annaheim Convention Center, gdzie umiejscowione zostało przedsięwzięcie pn. „Organicity. Taste the wellness of EU organic food!“. Namawianie importerów, dystrybutorów, restauratorów i konsumentów  do korzystania z dobrodziejstwa, jakie daje spożywanie ekologicznej żywności z UE, to cały zespół działań informacyjnych i promocyjnych, mające na celu zwiększenie ich wiedzy i zaufania do żywności ekologicznej z UE.

Ważne jest uzyskanie rozpoznawalności unijnej żywności ekologicznej, a także unijnego logo ekologicznego i systemów certyfikacji. Krajami docelowymi są USA i kraje Azji Południowo-Wschodniej, a mianowicie Singapur, Indonezja, Wietnam i Tajlandia. Przedsięwzięcie ma na celu szerokie rozpowszechnienie w krajach docelowych wiedzy o wysokiej jakości produktów ekologicznych pochodzenia europejskiego, a także o wymaganiach produkcyjnych, korzyściach dla środowiska oraz o systemie certyfikacji wspólnotowej. Ogólnym celem omawianego tu przedsięwzięcia jest przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności i konsumpcji unijnych produktów.

Oprócz udziału w międzynarodowych targach żywności, w seminariach i warsztatach networkingowych przewidziane są wizyty zainteresowanych osób zapraszanych do Europy. Nie można pominąć planów organizowania imprez, w postaci tygodnia ekologicznej żywności w placówkach handlowych w krajach docelowych.

Przewidziano również zestaw działań komunikacyjnych, takich jak aplikacja na urządzenia mobilne, filmy promocyjne, prasowa kampania reklamowa i on-line. 

Panuje przekonanie o skuteczności działań obu partnerów mających przecież wieloletnie doświadczenie w promowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o rolnictwie ekologicznym, a także w zarządzaniu projektami promocyjnymi i informacyjnymi w krajach trzecich.

W planach są dwie kolejne imprezy: 

– w USA – Natural Products Expo East 29.09 -1.10.22, Philadelphia, Pensylvania Convention Center, www.expoeast.com;

– w Singapurze  – FHA Food and Hotel Asia 5-8.09.22,  w Singapore Expo, https://www.foodnhotelasia.com/

It’s Organic – pozytywnie wpływa na styl życia

„Bądź swoją przyszłością – jedz ekologicznie” – czyż może być lepsza motywacja dla zadbania o nowy styl życia europejskich konsumentów? Żywność ekologiczna staje się coraz bardziej kluczową kwestią w Europie. Konsumenci są teraz bardziej zaniepokojeni swoimi nawykami żywieniowymi (np. skąd pochodzi żywność i jak została przetworzona) i znajdują jasną odpowiedź w wiedzy o ekologicznej żywności i napojach, wiedzy która gwarantuje dobry sposób odżywiania. W rezultacie rynek żywności i napojów ekologicznych w Europie rośnie szybciej niż jakikolwiek inny rynek żywności i napojów. Ów wzrost wyraża się dwucyfrowym wskaźnikiem. Wszystko przemawia za tym, że ten pozytywny trend utrzyma się również w kolejnych latach.

Bardzo ważne jest podnoszenie wśród handlowców i konsumentów świadomości o tym, czym jest europejskie logo produktów ekologicznych – często nazywane zielonym listkiem z unijnymi gwiazdkami. Za tym idzie wpływanie na konsumentów przy dokonywaniu przez nich świadomych wyborów, pomaganie im w rozpoznawaniu produktów z certyfikatem ekologicznym i różniących się od innych produktów opatrzonych przez marketingowców wymyślną etykietą, na przykład: „bioprzyjazny”, „naturalny”, „z natury”, „zielony”, „zrównoważony”, „przyjazny dla środowiska”. 

W celu zagwarantowania efektywnego nagłośnienia przekazu i programu pod tą nazwą It’s organic dwie partnerskie organizacje – włoskie Stowarzyszenie „Organic Link” i nasze Stowarzyszenie „Polska Ekologia” postanowiły współpracować i zdefiniować wspólną strategię doskonalenia pojęcia o wartości europejskiej produkcji ekologicznej. W kwietniu 2021 zaplanowano trzyletnie prace nakierowane na zwiększenie i wzmocnienie zainteresowania rolnictwem ekologicznym na trzech rynkach wewnętrznych: Niemiec, Włoch i Danii. Obie organizacje tak samo o myślą o europejskich ekologicznych metodach produkcji i chcą podkreślić znaczenie standardów produkcji w Unii. 

Wspólne działania będą rozpowszechniać pojęcie „organic” i kierować taki przekaz do różnych grup docelowych: konsumentów, handlowców i co istotne – do wpływowych osób.

Warta podkreślenia jest idealna spójność „It’s organic” z rozporządzeniem UE oraz treściami zawartymi w Komitecie ds. Ekologii (strona: www.organic-farming.europa.eu).

Istotna rzecz znalazła się w statystykach Niemiec i Danii.  Okazuje się, że konsumenci niemieccy i duńscy lepiej znają swoje ekologiczne logo krajowe niż europejskie. Celem projektu  jest więc zwiększenie wiedzy o europejskim logotypie Bio, ponieważ wszyscy europejscy konsumenci powinni go znać i rozpoznawać w całej Europie. 

Do zwiększenia konsumpcji europejskiej żywności ekologicznej przyczynią się też działania skierowane do detalistów i restauratorów oraz ich stowarzyszeń . 

THAO czyli  „That’s organic”

THAO, czyli „That’s organic”, to przedsięwzięcie realizowane przez dwie ważne organizacje  Stowarzyszenie „Organic Link” i Stowarzyszenie „Polska Ekologia”.  Jest ono  podobne do opisanego powyżej, ale realizacja programu  umiejscowiona została w USA i Chinach. 

EUOrganic school – realizacja przysłowia, że dzieci to goście, którzy pytają o drogę

W kwietniu 2022 zaczyna się realizacja trzyletniego, rumuńsko-polskiego programu promowania ekologicznych metod produkcji i ekologicznej żywności. Tym razem duet realizatorów składa się z rumuńskiej organizacji Stowarzyszenie „Bio Romania” i Stowarzyszenia „Polska Ekologia”. Program skierowany jest do konsumentów w Rumunii i w Polsce, a zwłaszcza do dzieci szkół podstawowych oraz do nauczycieli. W dotarciu do nich  zostaną wykorzystane konta w mediach społecznościowych, warsztaty dotyczące żywienia i edukacji ekologicznej, wyjazdy studyjne i wprowadzenie do klas posiłków ekologicznych.

Do wspierania tych działań zostanie wykorzystana „druga linia”  – zaplecze tworzone przez takich sojuszników jak dziennikarze, szefowie kuchni, eksperci i influencerzy”.

Wymienione tu przedsięwzięcia i wystąpienia na oddalonych arenach targowych to tylko część tegorocznych prac Stowarzyszenia „Polska Ekologia”. BioFach w Norymberdze, zaplanowany tym razem na  lipiec br., to prawie wycieczka za zachodnią granicę, zważywszy że będzie to już 16. wyeksponowanie polskiej żywności ekologicznej na znajomych targach. A w kalendarzu jest jeszcze październikowe Bioexpo w Nadarzynie, Ekogala w Rzeszowie i dłuuuga lista imprez wymagających  dużej mobilizacji członków Stowarzyszenia rozsianych po całej Polsce.

Bohdan Juchniewicz