W sobotę 11 grudnia, podczas „Ekogali” – XV Międzynarodowych Targów Produktów i Żywności Wysokiej Jakości na G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce nastąpi podsumowanie działalności Stowarzyszenia „Polska Ekologia”. Trudno o lepsze miejsce na prezentację tej organizacji. 

Edukacja, jeszcze raz edukacja

W 2006 roku kilkanaście energicznych osób zawiązało stowarzyszenie bardzo potrzebne w przełomowych czasach. Przełomowych dla modernizującego się rolnictwa i dla zmieniającego się rynku żywności. Chodziło o zwrócenie uwagi na pęd do agrochemii i do rozwoju  produkcji tzw. „konwencjonalnej” , wysoko towarowej, dostarczającej artykuły spożywcze nie zawsze zgodne z normami.  Dlatego też edukacja konsumencka była ważna i jest nadal bardzo – a nawet jeszcze bardziej – potrzebna. 

 Znaczenie działań Stowarzyszenia „Polska Ekologia” i wpływ na jakże cenny ekologiczny sektor gospodarki żywnościowej 

cały czas rośnie. Główne nurty piętnastoletniej aktywności Jubilatki to po pierwsze –  prowadzenie edukacji konsumenckiej, czyli szerzenie wiedzy o wartości odżywczej żywności ekologicznej  i informacji czym się ona różni od żywności konwencjonalnej. To także przekonywanie do dobrego konsumenckiego wyboru, i trzeba podkreślić – robi to z powodzeniem. Świadczą o tym dane zawarte w raporcie „Żywność ekologiczna w Polsce – 2021” i stwierdzenie, że 22,5% badanych podało, iż kupują żywność ekologiczną ze względu na wiedzę o jej pozytywnym wpływie na zdrowie.  Swój udział w tym wyniku ma Stowarzyszenie „Polska Ekologia”.

Stowarzyszenie pomaga 

Po drugie, pomoc organizacyjna niesiona członkom Stowarzyszenia, to motywowanie i aktywowanie ekologicznych rolników oraz przetwórców tak aby czynnie  uczestniczyli w innowacyjnych przemianach zachodzących na ekorynku. To także służenie członkom pomocą przy korzystaniu z programów związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego, modernizacją gospodarstw i unowocześnieniem techniki przetwarzania i dystrybucji. Należy tu wymienić wspomaganie firm członkowskich w pozyskiwaniu funduszy z PARP, PROW i KSOW. 

Stowarzyszenie promuje

Starania te miały wpływ na poziom rozwoju rolnictwa ekologicznego.  Podniósł się on znacznie w czasie piętnastu lat, a o poprawie mówią  dane statystyczne. Wzrosła liczba – a więc i potencjał przetwórni spożywczych z poziomu zaledwie kilkudziesięciu do 1022. A ta moc przerobu jest dla rolników  jednoznaczna ze zwiększeniem  zakresu sprzedaży, między innymi wysyłki produktów  na rynki zagraniczne.  Pomocne w tym eksporcie jest coroczne uczestnictwo Stowarzyszenia w europejskich  arcyważnych targach – w Biofachu w Norymberdze, Anudze w Kolonii, SIAL w Paryżu, a także w imprezach handlowych we Włoszech, Holandii, Danii i Ukrainie.

 Dodajmy do tego pracowite minione pięciolecie i zrealizowanie 150 kampanii  promujących produkty ekologiczne, troskę o środowisko naturalne  i  zdrowy styl życia.

 Nie można zapomnieć o przydatnej współpracy Stowarzyszenia z siostrzanymi organizacjami skupiającymi producentów w Rumunii i we Włoszech.

O wysokim poziomie jakości firm należących do Stowarzyszenia świadczy uznanie  dla czterech członków wyrażone w roku 2021 w plebiscycie  zatytułowanym  „Lista Organic Life Top 50”. Wcześniej wyrazy uznania za trud włożony w prowadzenie szerokiej edukacji konsumenckiej otrzymało in gremio Stowarzyszenie „Polska Ekologia” podczas XV Gali Pereł Polskiej Gospodarki.

Stowarzyszenie współpracuje ze szkołami

Ta szeroka edukacja wyraża się m.in. we współpracy ze szkołami o profilu rolniczym i gastronomicznym,  i to nie tylko przez szkolenia i organizowanie warsztatów, ale także przez zapraszanie na wykłady popularyzujące i uświadamiające młodemu pokoleniu konieczność życia zgodnie z ideą ekologii.

Wiele czynników ma wpływ na to, że słowo <współpraca> ma dziś kluczowe znaczenie i dlatego Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami badawczymi w – podkrakowskich Balicach, Bydgoszczy, Skierniewicach i w Warszawie,  a także ze szkołami wyższymi – z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Wiele lokalnych imprez  Stowarzyszenie zrealizuje  dzięki dobrej współpracy z kołami gospodyń wiejskich i ochotniczą strażą pożarną.

Procentowy udział areału gospodarstw ekologicznych w ogólnej powierzchni upraw w Polsce doszedł  obecnie do 3,5% z poziomu 0,5 % sprzed lat.  Stowarzyszenie „Polska Ekologia” widzi swoje zaangażowanie w realizacji „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności”, która zakłada powiększenie do roku 2030 wyżej wymienionego udziału do 25%. 

Korzyści z programów unijnych

Zaangażowanie w programy unijne jest znaczące.  Stowarzyszenie „Polska Ekologia” otrzymało obecnie dofinansowanie z Komisji Europejskiej  na realizację 5. i 6. już  programu w historii Stowarzyszenia.

Od 2015 roku, kiedy po raz pierwszy Komisja Europejska dofinansowała program Ekoeuropa – jakość i tradycja – 2015-2018 na rynkach – w Japonii, Singapurze i w USA, Stowarzyszenie realizuje  programy  Organicity Taste the wellness of EU organic food!” – lata 2019-2022 na rynkach USA, Singapuru,  Indonezji, Wietnamu, High Quality Bioeurope – 2020-2022 na rynkach USA i Kanady , ITSO – It’s organic 2021-2024 na rynkach we Włoszech, Niemczech i Danii i od 2022 roku rozpocznie się realizacja programów –THAO -That’s organic -2022-2024 na  rynkach USA i Chin, a także EU Organicschool  – 2022-2024  w Polsce i Rumunii.

 Należy pokreślić, że dostarczanie na rynki zagraniczne żywności w jakości EKO przez Członków Stowarzyszenia, tak jak i innych rolników ekologicznych oraz przetwórców, miało i ma duży wpływ na dobre imię polskiej żywności w świecie. A opisywany tu Jubilatka  jest rozpoznawalna w kraju i poza granicami jako solidny partner do współpracy.